fbpx

Impressum

Kontakti:

E-mail naslov: info@kosmika.si
Telefon: 01 589 66 30 vsak dan med 8:00 in 23:00.

12MEDIA, svetovanje in posredovanje, d.o.o. 
Cesta 24. junija 23,
1231 Ljubljana – Črnuče

Tel.: +386 1 237 33 04
E-pošta: info@12media.si

Poslovni račun odprt pri LON d.d.: SI56 6000 0000 0706 619
BIC: HLONSI22
ID za DDV: SI99968665 
Matična številka: 2091682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg 200502431 
Št. vložka: 1/41617/00 z dne 23.3.2005
Višina osnovnega kapitala: 8.762,10 EUR
Nevplačanih vložkov ni.

Spletne strani so zakonsko zaščitene. Celoten dizajn ter besedilo in druge vsebine, fotografije, ilustracije in podatki na spletni strani so avtorsko zaščiteni. Posameznih delov ni dovoljeno uporabljati za kakršnekoli komercialne ali nekomercialne namene. Izdelava ponatisov in vsaka nadaljnja uporaba podatkov s spletne strani ali njihova reprodukcija ali razmnoževanje so brez pisnega privoljenja prepovedani in kazensko preganjani. To velja izrecno in zlasti za vse vrste elektronske nadaljnje uporabe, tudi v spremenjeni obliki, in se prav tako nanaša na posredno uporabo, kot npr. predloge predstavitev. Za vsako registrirano in zaščiteno blagovno znamko s strani tretje osebe veljajo določila aktualnega Zakona o zaščiti blagovnih znamk ter lastninske pravice registriranih uporabnikov.