fbpx

Splošni pogoji

I.Splošni pogoji in definicije

Kosmika je spletna platforma družbe 12media d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Kosmika)Platforma deluje izključno v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja.

Splošni pogoji urejajo poslovno sodelovanje uporabnikov in svetovalcev ter njihovo razmerje, pravice in obveznosti do Kosmike.

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo sledeč pomen:

1. Uporabnik je v skladu s temi pogoji vsak, ki se pri Kosmiki prijavi in registrira z namenom uporabe ponujenih storitev oz. pokliče na objavljeno telefonsko številko.

2. Svetovalec je v skladu s temi pogoji vsak, ki se pri Kosmiki prijavi kot samostojni strokovnjak ter preko Kosmike uporabnikom za plačilo ponuja lastne vsebine in informacije.

3. Sporazum je v skladu s temi pogoji določen kot sporazum, sklenjen neposredno med uporabnikom in svetovalcem ob prvem klicu uporabnika, skladno z določili teh splošnih pogojev. Kosmika ni pogodbena stranka tega sporazuma, razen v delu, ki se nanaša na omogočanje spletne platforme ter obračunavanje opravljenih storitev. 

II. Predmet delovanja Kosmike, izključitev odgovornosti za vsebino storitev

Predmet delovanja Kosmike je vzpostavljanje in vzdrževanje platforme, ki služi izmenjavi informacij med samostojnimi svetovalci (predstavljenimi na Kosmiki) ter uporabniki. Izmenjava informacij poteka preko telekomunikacijskih sredstev.

Zagotavljanje storitev uporabnikom poteka s strokovnim delom svetovalcev, ki so pri izvajanju svojih storitev samostojni, zato Kosmika ne prevzema odgovornosti za vsebine posredovanih informacij. Odgovornost za posredovane vsebine nosi izključno svetovalec, ki jih je posredoval.

Uporabniki se svobodno in na lastno odgovornost odločajo, ali oz. v kolikšni meri bodo upoštevali prejete nasvete. Posredovane informacije in nasveti izražajo zgolj osebno mnenje svetovalcev in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnih oseb. Kosmika in svetovalci nimajo vpliva na odločitve uporabnikov in zanje v skladu s tem ne prevzemajo odgovornosti.

Kosmika ne preverja identitete in  poslovne sposobnosti uporabnikov, saj za to nima tehničnih in pravnih možnosti.

Kosmika lahko ponudbo tematskih sklopov, za katere posreduje informacije, storitve in svetovalce, dopolni, spremeni ali omeji.

Kosmika uporabnikom ali tretjim osebam ne bo posredoval nobenih informacij v nasprotju z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 94/2007) ter ostalimi predpisi.

Uporabniki spletno platformo uporabljajo na lastno odgovornost. Kosmika ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo podatkov ali škodo na napravi, ki bi nastala z uporabo platforme.

Kosmika si prizadeva za neprekinjeno, tehnično dovršeno možnost uporabe, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne prekinitve v delovanju storitve. Kosmika ne prevzema odgovornosti za motnje, napake, zamude in druge ovire pri delovanju, ki nastanejo pri prenosu vsebin preko interneta. Kosmika nima vpliva na prenos podatkov preko interneta kot komunikacijskega kanala in zato ne prevzema odgovornosti za dostop do spletne platforme in razpoložljivosti interneta.

Kosmika ne jamči za identiteto in zanesljivost uporabnikov in svetovalcev.

III. Pogoji uporabe

 

Uporabnik se zavezuje, da bo storitve, ki jih ponuja Kosmika, uporabljal samo v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji ter z veljavno zakonodajo.

Uporabniki v okviru Kosmike ne smejo ponujati različnih vsebin, jih dajati na razpolago, pozivati k ponujanju vsebin, izvajati ali dopuščati ponujanje vsebin, o njih povpraševati, jih iskati ali zahtevati.

Uporabniki se zavezujejo, da ne bodo objavljali ali pospeševali distribucije sporočil ali drugih informacij, ki:

 • so nezakonite, ogrožajoče, žaljive, nadležne, opravljive, vsebujejo kletvice, so varljive, goljufive, do drugih nasilne, kaznive, ki vsebujejo eksplicitne ali grafične opise nasilja;
 • se nanašajo na nasilje nad otroki in otroško pornografijo, odraslo gradivo, ki presega meje zakona ali vsebuje kriminalna rasistična gradiva oz. se nanašajo na posilstvo, surovost ali nekrofilijo;
 • se nanašajo na teroristične ali druge ekstremistične organizacije;
 • lahko ogrožajo državno varnost;
 • se nanašajo na uporabo, distribucijo ali zlorabo drog;
 • se nanašajo na samopoškodovanje ali samomor;
 • kaznujejo, nadlegujejo, ponižujejo ali zastrašujejo posameznika ali skupino posameznikov na podlagi vere, spola, spolne usmerjenosti, rase, etničnosti, starosti ali nezmožnosti;
 • kršijo kakršenkoli patent, blagovno znamko, gospodarsko ali poslovno skrivnost, avtorske pravice, pravico do objavljanja ali druge zakonsko zaščitene pravice posameznikov;
 • določajo nepooblaščeno oglaševanje ali oglaševanje brez predhodnega strinjanja, junk ali bulk sporočila (spamming) ali druge oblike nepooblaščenih spodbud ali oblik loterij in hazardnih iger;
 • skušajo obdržati nepooblaščen dostop do kakršnihkoli podatkov ali drugih informacij o drugih osebah.

Posebna uporabnikova dolžnost je tudi, da skrbno varuje svoj telefon in podatke na njem. V primeru zlorabe telefona ponudnik te spletne platforme ne odgovarja za posledice. V kolikor želi uporabnik sodelovati prek telefonske številke, ki ni v njegovi lasti, mora pred uporabo dobiti dovoljenje lastnika telefonske številke. Uporabnik se tudi zavezuje, da ne bo v nobenem primeru zlorabljal telefonskih številk drugih oseb.

Kosmika si pridržuje pravico objave ali krajšanja prispevkov.

 

Prepovedano je:

 • s pomočjo pisnega klepeta v živo in preko elektronske pošte opozarjati na lastne ali hiperpovezave tretjih oseb ali si slednje prilastiti, če vodijo do spletnih strani z zgoraj omenjenimi prepovedanimi vsebinami,
 • shranjevati ali ponujati vsebine, ki kršijo avtorske pravice ali druge pravice tretjih oseb (blagovnih znamk, modelov, patentov itd.),
 • poskušati ali izvesti vdor ali napad na spletno platformo ali druge strežnike,
 • objaviti ocene lastnega profila,
 • posredovati računalniške viruse ali podobne programe, ki lahko uničijo, obremenijo, deloma ali v celoti onesposobijo ali spremenijo strojno in programsko opremo, podatke ali datoteke Kosmika, uporabnikov ali tretjih oseb,
 • zbirati, shranjevati, spreminjati, posredovati ali drugače uporabljati podatke oseb, ki uporabljajo spletno platformo,
 • prijaviti se na spletno platformo z napačnimi podatki,
 • prevzeti uporabnike ali svetovalce, ki uporabljajo spletno platformo, za lastno izvajanje storitev ali za izvajanje storitev tretjih oseb,
 • uporabljati spletno platformo za oglaševanje z namenom plačljive prodaje vsebin, proizvodov ali storitev, ki izvorno niso povezani s Kosmiko,
 • trajno shranjevanje, razmnoževanje, razširjanje in javno posredovanje naloženih vsebin v celoti ali deloma ali njihova uporaba izven dogovorjenega namena.

 

V primeru kršitve zgoraj navedenih prepovedi si Kosmika pridržuje pravico do takojšnje odjave uporabnika iz spletne platforme. Kosmika ima v takem primeru pravico odpovedati izvajanje storitev uporabniku, ki je kršil zgornja določila. Kosmika in svetovalci so prosti svojih obveznosti do takšne osebe.

Uporabnik Kosmike je lahko samo polnoletna oseba. Vsak uporabnik se lahko registrira samo enkrat in je za potrebe Kosmike dolžan podati resnične podatke. Ob registraciji uporabnika v Kosmiko je sklenjena uporabniška pogodba. Registracija je za uporabnika brezplačna. Registracija uporabniku omogoča, da izkoristi prvi brezplačni pogovor, ugodnejše klice in interaktivno uporablja spletno stran Kosmika.

Z registracijo in označitvijo sprejemanja splošnih pogojev je uporabnik pristal na veljavne Splošne pogoje poslovanja.

Splošni pogoji so tako, četudi brez sklicevanja nanje, pred vsakim morebitnim nadaljnjim spletnim opravilom ali kakršnokoli drugo spletno aktivnostjo, osnova poslovanja oz. vseh nadaljnjih opravil oziroma aktivnosti, ki jih uporabnik izvede s svojimi uporabniškimi podatki.

Uporabnik nosi izključno odgovornost za opravila, izvedena z njegovimi uporabniškimi podatki. Nedopustno je posredovanje uporabniških podatkov (uporabniško ime in geslo) tretjim osebam.

Uporabnik mora izgubo svojih uporabniških podatkov ali sum zlorabe svojih uporabniških podatkov nemudoma javiti Kosmiki, ki poskrbi za blokiranje dostopa. Uporabnik je dolžan Kosmiki nemudoma sporočiti bistvene spremembe svojih podatkov (naslova, imena, priimka, telefonske številke, naslova elektronske pošte), da se lahko v skladu s predpisi zagotovi izvajanje storitev s strani Kosmike in svetovalcev.

Posamezen klic uporabnika na direktni (090) liniji je časovno omejen na 30 minut. V kolikor želi uporabnik nadaljevati pogovor s svetovalcem, mora le-tega ponovno poklicati.

Uporabnik mora upoštevati vse v splošnih pogojih opredeljene prepovedi in pravila uporabe, zlasti kar zadeva razširjanje protipravnih vsebin. Uporabnik odgovarja za zlorabo storitev in kršitve teh Splošnih pogojev poslovanja ter druge obveznosti. Kosmika ne odgovarja za škodo, ki nastane tretjim osebam zaradi kršenja njihovih pravic, ki bi morebiti nastale zaradi uporabnikovega dejanja.

Svetovalci svoje storitve uporabnikom nudijo na podlagi svoje individualne predstavitve lastnih sposobnosti in kompetenc. Svetovalci zagotavljajo, da so na dotičnem področju kompetentni, da so njihove informacije in nasveti pošteni ter da so podani v dobri veri, uporabniku pa namenjajo vso svojo pozornost.

Kosmika zavrača kakršnekoli zahteve s strani tretjih oseb iz kateregakoli pravnega razloga.

IV. Pravica do ukinitve profila

Uporabnik lahko v dveh tednih od prejema uporabniških podatkov brez navedbe razloga zahteva izbris lastnih podatkov in ukinitev svojega profila.  

V. Nadomestila in izplačila

Storitve Kosmika so plačljive. Čeprav so svetovalci samostojni sodelavci Kosmike, storitve obračunava Kosmika. Storitve bodo obračunane v skladu s spodaj navedenim cenikom (ki vsebuje cene, ki so končne in že vključujejo DDV) ter v skladu s pogodbenim razmerjem, ki ga ima uporabnik sklenjenega s svojim operaterjem.

Uporabniku bodo storitve Kosmike zaračunane v okviru telefonskega računa, ki ga uporabniku izstavi njegov operater.

 

Cenik klicev na direktni 090 liniji

0906622, 0906400 in 0903000

iz omrežja Telekom Slovenije

1,99 EUR / minuto

iz drugih omrežij

ceno določa vaš operater

 

Druge možnosti plačila

Na Kosmiki lahko pogovore zakupite tudi na druge načine. Veljaven cenik pogovorov za tovrstna plačila je objavljen https://www.kosmika.si/cenejse-vedezevanje. 

a. Vrednostni bon Kosmika

Vrednostni bon Kosmika naročite prek telefonske številke 01 5896 66 10 ali 01 589 66 30 ali elektronskega naslova info@kosmika.si. Plačate ga po povzetju. Bon je veljaven 3 mesece od dneva naročila. Vse informacije so dostopne tudi na https://www.kosmika.si/cenejse-vedezevanje.

b. Plačilo prek položnice

Plačilo lahko izvedete tudi s plačilom položnice. Vse informacije za plačilo so dostopne na https://www.kosmika.si/cenejse-vedezevanje ali na telefonski številki 01 589 66 10 in 01 589 66 30.

c. Plačilo prek Monete

Prek Monete lahko minute pogovorov zakupite prek elektronske Monete, pri čemer potrebujete svoj lasten Kosmika račun. Za zakup minut prek telefonske Monete pokličite na 01 589 66 10 ali 01 589 66 30. Dodatne informacije so na voljo na https://www.kosmika.si/cenejse-vedezevanje.

d. Plačilo prek MasterCard, Karanta ali Visa

Uporabnik lahko minute zakupi tudi prek kartic MasterCard, Karanta ali Visa, in sicer tako, da pokliče na telefonsko številko 01 589 66 10 ali 01 589 66 30.

*Cena klica na telefonsko številko 01 589 66 10 in 01 589 66 30 je po ceniku vašega operaterja.

e. Plačilo prek PayPal

Uporabnik lahko minute zakupi prek računa PayPal, in sicer prek spletne strani www.kosmika.si, tako da se prijavi v svoj račun in sledi navodilom. Dodatne informacije so na voljo na https://www.kosmika.si/cenejse-vedezevanje .

f. Plačilo prek SEPA DD (direktna bremenitev)

Uporabnik lahko pogovore plača tudi z direktno bremenitvijo, in sicer tako, da pokliče na številko 01 589 66 10 (cena klica po ceniku vašega operaterja) ter poda svoje ime in priimek, mobilno telefonsko številko ali elektronski naslov ter transakcijski račun (IBAN). Za aktivacijo direktne bremenitve je potrebna uporabnikova privolitev, in sicer mora uporabnik potrditi spletno povezavo, ki jo prejme na svoj elektronski naslov ali pa pove kodo, ki jo prejme na svoj mobilni telefon. S tem se storitev aktivira. Zaradi zagotovitve dokazljivosti pravnega posla se pogovor snema ter hrani 3 leta.

Ko uporabnik prvič uporablja storitev prek direktne bremenitve, mu bo le-ta na računu obračunana v 3–7 delovnih dneh. Storitev se zaračuna po ceni 1,88eur/min.

Uporabnik je dolžan, da na svojem računu zagotovi dovolj sredstev. V primeru, da na računu ni dovolj sredstev in zaradi tega nastanejo dodatni stroški, le-te krije uporabnik.

Uporabnik lahko za plačilo storitev uporablja samo svojo plačilno kartico.

 

g. Kosmika zlati klub

Uporabnik se lahko odloči tudi za članstvo v Kosmika zlatem klubu, kar mu prinaša dodatne ugodnosti (oglaševane na spletnih straneh www.kosmika.si in drugih promocijskih materialih).

Članstvo uporabnik sklene tako, da pokliče v klicni center na številko 01 589 66 10 in se dogovori z operaterjem. Plačilo članstva je možno le preko Monete. Če uporabnik z ukaznim USSD nizom potrdi članstvo v Kosmiki in plača mesečni znesek (8,00 EUR), je postal član Kosmika zlatega kluba in lahko koristi članske ugodnosti.

Članstvo uporabnik plača prvič ob sklenitvi članstva (ne glede na dan v mesecu), nato pa vsakega prvega v mesecu.

Uporabnik lahko zahteva stornacijo posameznega plačila znotraj obračunskega obdobja (vsaj 2 delovna dneva pred koncem meseca), vendar le v kolikor tisti mesec še ni izkoristil nobene ugodnosti članstva. Uporabnik lahko tudi kadarkoli zahteva preklic trajnika, ki se upošteva z naslednjim mesecem.

 

VI. Televizijska oddaja Astro TV

Astro TV je televizijska oddaja s svetovalci, ki svetujejo na podlagi različnih tehnik astrologije, numerologije, tarota in drugih alternativnih metod.

Uporabniki imajo možnost, da v času predvajanja oddaje pokličejo na premijsko številko, ki je takrat objavljena na ekranu. 

S klicem na premijsko številko 090 63 63 (iz omrežja Telekom Slovenije je cena posameznega klica 1,49EUR/klic, iz drugih omrežij ceno določa vaš operater) se uporabniki prijavijo za sodelovanje v oddaji. S klicem na to številko se šteje, da je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji ter se z njimi strinja.

Izmed telefonskih številk, ki so se prijavile za sodelovanje v posamezni oddaji, bo avtomatski generator naključno izžrebal posamezne telefonske številke, za njihovo prevezavo v studio. Uporabnik s telefonsko številko, ki jo bo izžrebal naključni generator, bo poklican in prevezan v oddajo, da postavi svoje vprašanje.

V primeru, da v okviru predvajanja oddaje posamezni uporabnik večkrat pokliče na zgoraj navedeno številko (z namenom prijave za sodelovanje v oddaji) se v avtomatski generator pribeleži vsak izmed uporabnikovih klicev (s čimer se poveča matematična možnost, da bo posamezne številka izžrebana). Uporabnike opozarjamo, da jim lahko z večkratnim klicanjem

v studio nastanejo visoki stroški telefona. Uporabnikom zato svetujemo, da redno sledijo stroškom, povezanim s klicanjem na to številko.

S klicem na premijsko številko 090 6400 (iz omrežja Telekom Slovenije je cena 1,99EUR/min, iz drugih omrežij ceno določa vaš operater) se uporabniki lahko pogovorijo s svetovalcem v TV studiu ali drugim svetovalcem, ki je v tem času prijavljen na tej liniji. S klicem na številko 090 6400 se šteje, da je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji ter se z njimi strinja.

Telefonske številke, ki v času oddaje pokličejo na 090 6400, bodo naključno povezane do svetovalcev, ki bodo v tistem času dosegljivi na liniji. Uporabnik ima tudi možnost, da je prevezan v oddajo, da postavi svoje vprašanje. V primeru, da so vsi svetovalci na liniji zasedeni, lahko uporabnik počaka na liniji na prostega svetovalca.

Uporabnik ne more zahtevati, da je prevezan v studio. 12media si pridržuje pravico, da posameznega klicatelja ne poveže v studio.

Izbrani uporabnik bo v okviru pogovora v TV oddaji spoštoval določila teh splošnih pogojev (vključno s točko III). Izžrebani uporabnik v okviru TV oddaje tudi ne bo:

 • reklamiral kakršnihkoli izdelkov in storitev,
 • dajal negativnih vrednostnih sodb o tretjih osebah, njihovih značilnostih, poreklu, osebnostnih lastnostnih ali prepričanjih,
 • dajal političnih izjav ali izjav glede politike,
 • dajal negativnih vrednostnih sodb o oddaji, storitvah Kosmike ali Kanalu A,
 • dajal izjav, ki bi bile vulgarne, neetične, nemoralne ali v nasprotju z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

V primeru, da uporabnik ne bi spoštoval navedenih omejitev, si Kosmika pridržuje pravico uporabnika izključiti iz sodelovanja v oddaji. Kosmika in svetovalci so prosti svojih obveznosti do takšne osebe.

S sodelovanjem v oddaji Astro TV se uporabnik strinja, da lahko družba 12media d.o.o. s posnetkom njegovega sodelovanja v oddaji prosto (ter brez nadomestil do uporabnika) razpolaga in ga lahko uporabi za promocijske, reklamne in druge trženjske namene. Uporabnik v zvezi s tem izključno in brezplačno prenaša na 12media d.o.o. vse materialne avtorske in sorodne pravice, ki bi nastale z njegovim sodelovanjem v TV oddaji.

Vsem uporabnikom Astro TV omogoča, da prvi pogovor izkoristijo brezplačno, preko telefonske številke 01 589 66 30. Ker lahko storitve brezplačnega svetovanja vsak izkoristi samo enkrat, mora uporabnik pred tem podati svoje podatke.

Za zasebni pogovor z izbranim svetovalcem lahko uporabniki pokličejo na premijsko številko 090 3000 (cena klica iz omrežja Telekom Slovenije je 1,99€/min, iz drugih omrežij ceno določa vaš operater). Za zakup cenejših minut pa uporabniki pokličejo na telefonsko številko 01 589 66 10.

 

VII. Pravice uporabe

Kosmika ima pravico do neomejenega koriščenja, objave ali kakršnekoli uporabe slikovnega in tekstovnega materiala, ki ga je Kosmiki prepustil svetovalec, v skladu s sklenjeno pogodbo ali na podlagi ustnega dogovora.

 

VIII. Veljavnost in odpoved pogodbe

Veljavnost sporazuma ni vezana na časovno obdobje. Sporazum lahko brez navedbe vzroka ali zaradi osnovnega neizpolnjevanja obveznosti katerakoli stran kadarkoli prekine s pisno izjavo – tudi preko elektronske pošte – drugi pogodbeni stranki. Odpoved stopi v veljavo takoj. 

 

IX. Varstvo osebnih podatkov

Kosmika ravna v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Vsi podatki, ki jih Kosmika zbira v okviru prijav, ter podatki, nastali med uporabo, se zbirajo, shranjujejo in uporabljajo izrecno zaradi izpolnjevanja pogodbe, razen če ni predloženo izrecno strinjanje uporabnika ali svetovalca o širši uporabi podatkov.

Prej omenjenih podatkov se ne posreduje nikomur, razen izjemoma, ko gre za posredovanje podatkov o plačilih in obračunih.

Kosmika ima pravico, da preko spletne platforme odgovornim osebam omogoči dostopanje do podatkov v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje pogodbe. Privolitev za uporabo podatkov v prej navedenem obsegu se lahko prekliče s pisno izjavo svetovalca, naslovljeno na Kosmiko.

Z registracijo, naročilom izdelkov ali prijavo za sodelovanje v TV oddaji se uporabnik strinja, da lahko družba 12media d.o.o. njegove podatke uporabi za promocijske, reklamne in druge namene neposrednega trženja do morebitnega pisnega preklica privolitve. Neposredno trženje se lahko izvaja prek telefona, navadne pošte, elektronske pošte ali brezplačnih SMS sporočil.

 

X. Končne določbe

Vse morebitne medsebojne spore bodo stranke reševale prvenstveno sporazumno, če to ne bi bilo mogoče, pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

12media d.o.o. lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje, še zlasti če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ter vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.